Rozwiązania

Analiza danych

Rozwiązanie analityczne dostępne na platformie Mobile Touch umożliwia zarówno przedstawicielom handlowym, jak i menedżerom sprzedaży efektywną analizę zgromadzonych danych, i w konsekwencji ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Mobile Touch Reporting and Analytics – nowoczesne rozwiązanie analityczne dla sił sprzedaży


Bez względu na to, ile danych handlowych zgromadzą przedstawiciele terenowi Twojej firmy, system Mobile Touch Reporting and Analytics zapewnia skuteczną analizę ich wyników.

Począwszy od przeglądu wskaźników KPI na urządzeniu mobilnym, przez podstawowe analizy i przegląd tych wskaźników w aplikacji centralnej, a skończywszy na zaawansowanych analizach w środowisku Business Intelligence, Mobile Touch Reporting and Analytics dostarcza wszystkim użytkownikom kompletnych i aktualnych raportów, które uwzględniają wyniki wszelkich czynności wykonywanych przez przedstawicieli handlowych w terenie.

 

Mobile Touch - Reporting and Analytics

Pytania biznesowe, na które rozwiązanie udziela odpowiedzi:

 

 • Jak wygląda sprzedaż moich przedstawicieli?
 • Jaka jest efektywność wizyt moich przedstawicieli?
 • Które produkty/kategorie produktów sprzedają się najlepiej – w jakich sklepach?
 • Jak wygląda sprzedaż moich produktów w poszczególnych regionach?
 • Jak wygląda sprzedaż moich produktów w poszczególnych kategoriach sklepów?
 • Które sklepy generują największą sprzedaż w poszczególnych kategoriach produktowych?
 • Które sklepy generują najniższą sprzedaż w poszczególnych kategoriach produktowych?
 • Którzy z moich przedstawicieli generują największą sprzedaż?
 • Jaki jest poziom realizacji planu sprzedaży?

Pulpity interaktywne

W zależności od roli i preferencji, każdy użytkownik Mobile Touch Reporting and Analytics może mieć przypisany uprzednio i zdefiniowany profil.

W efekcie przy każdym logowaniu użytkownika do aplikacji wyświetlany jest określony zestaw informacji. Mogą to być np. zbiorcze wyniki z wykresami dla osób podejmujących decyzje lub szczegółowe dane do analiz, a także wiele innych do wyboru.

Mobile Touch - Reporting and Analytics


Business Intelligence

Zaawansowane rozwiązanie Business Intelligence, które powstało w oparciu o najnowszą technologię Oracle, oferuje całą gamę funkcji potrzebnych do tworzenia wielowymiarowych analiz danych.

Dzięki temu użytkownicy Mobile Touch Reporting and Analytics mogą opracowywać różnego rodzaju raporty i sprawozdania, lepiej planować działania, przewidywać zagrożenia i podejmować właściwe decyzje biznesowe.

 

 

 

Mobile Touch - Reporting and Analytics

Analizy standardowe i dedykowane

Użytkownicy Mobile Touch Reporting and Analytics w standardzie otrzymują zestaw gotowych raportów analitycznych. Na życzenie klienta oferujemy również usługę, jaką jest wyposażenie systemu w odpowiednie algorytmy pozwalające na tworzenie dedykowanych analiz odpowiadających specyficznym wymaganiom raportowym danej organizacji oraz ich prezentacje w postaci np. tabeli, tabeli przestawnych czy wykresów w profesjonalnej platformie analitycznej BI Oracle Business Intelligence.

System pozwala na:

Dostęp do kompletnych i aktualnych raportów sprzedażowych, odzwierciedlających rzeczywiste wyniki pracy przedstawicieli terenowych.

Szybkie i wygodne analizowanie danych, a co za tym idzie łatwiejsze podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
 

Właściwe reagowanie na zachodzące zmiany w firmie i jej otoczeniu, niemożliwe do wychwycenia bez bieżącej i dogłębnej analizy danych sprzedażowych.

Efektywniejsze planowanie krótko i długoterminowych celów.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Analiza danych - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top