Rozwiązania

Coaching

Rozwiązanie Mobile Touch Coaching jest przeznaczone dla firm, które prowadzą działania mające na celu stały rozwój umiejętności swoich zespołów sprzedażowych. System wspiera użytkowników w ocenie oraz procesie szkolenia pracowników mobilnych, aby mogli oni wykonywać swoje codzienne obowiązki jeszcze bardziej efektywnie oraz osiągać jak najlepsze wyniki ze sprzedaży.

Coaching – rozwiązanie wspomagające rozwój kompetencji sił sprzedaży


Mobile Touch Coaching wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu działań coachingowych, których celem jest systematyczny rozwój umiejętności zawodowych sieci przedstawicielskich w takich obszarach jak: kompetencje sprzedażowe, interpersonalne oraz wiedza na temat oferowanych produktów i usług.

Mobile Touch Coaching zapewnia bieżący dostęp do danych na temat szkolonych pracowników mobilnych, pozwala na planowanie sesji oraz ułatwia ocenę postępów pracy handlowców. Rozwiązanie również rejestruje zdarzenia podczas bezpośrednich wizyt coachingowych u klientów w terenie. Dzięki rozbudowanym możliwościom parametryzacyjnym platformy Mobile Touch, użytkujący ją klient jest w stanie z powodzeniem obsługiwać wybrany przez siebie model coachingu i dostosowywać go do własnych potrzeb.

 

Mobile Touch - Coaching

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

  • Czy moi przedstawiciele handlowi realizują w punktach sprzedaży nasze standardy korporacyjne?
  • Jakie są relacje między moim zespołem sprzedażowym i klientami?
  • Czy moi przedstawiciele handlowi są w stanie przekonać klientów do wprowadzania nowych produktów?
  • Jaki jest poziom wiedzy fachowej mojego zespołu sprzedażowego?
  • W jaki sposób przedstawiciel handlowi mogą uzyskać wyższy poziom wiedzy?

Planowanie sesji coachingowych

Mobile Touch Coaching umożliwia planowanie sesji coachingowych z przedstawicielami handlowymi oraz określanie konkretnych celów, które pozwolą na sprawdzenie oraz rozwój kompetencji i wiedzy zespołu sprzedażowego.

System umożliwia coachom dostęp do takich informacji jak: kartoteka handlowców, historia ich pracy z klientami, wyniki przednich sesji, wcześniejsze oceny kompetencji, itp. Na podstawie analizy ww. danych aplikacja pokazuje, w jakich obszarach dany pracownik ma braki, które należy uzupełnić, a w jakich radzi sobie bardzo dobrze. Rozwiązanie podpowiada również, którymi osobami należy zająć się w pierwszej kolejności, ponieważ nie zrealizowały one wyznaczonych celów i wymagają uruchomienia tzw. programu „naprawczego”.

Posiadając bieżący dostęp do obszernych informacji na temat coachingu, trener może planować w systemie konkretne działania: np. rozmowy telefoniczne, spotkania indywidualne czy asystowanie handlowcom podczas ich wizyt u klientów. Przed każdą sesją coach jest w stanie zdefiniować w aplikacji temat i zakres rozmowy z pracownikiem oraz zaplanować i przeprowadzić odpowiedni scenariusz spotkania, pozwalający na ocenę przedstawiciela.

Mobile Touch - Coaching

Realizacja sesji

Mobile Touch Coaching wspiera realizację sesji coachingowych oraz pozwala na rejestrowanie ich wyników w czasie rzeczywistym – w trakcie spotkania czy rozmowy.

Dzięki temu coach jest w stanie na bieżąco oceniać handlowców, uzupełniając na urządzeniu mobilnym przygotowane wcześniej formularze oceny (uwzględniające istotne wskaźniki KPI) oraz robiąc notatki bezpośrednio w aplikacji. Rozwiązanie umożliwia prowadzącemu sesję na ocenę umiejętności sił sprzedaży oraz określanie ich słabych i mocnych stron. Wszystkie zaplanowane działania dotyczące sesji są zarejestrowane w dostępnym w Mobile Touch Coaching kalendarzu, dzięki czemu rozwiązanie przypomina o nich odpowiednio wcześniej, co pomaga zapewnić ciągłość całego procesu coachingowego.

Mobile Touch - Coaching

Po coachingu

Po zakończeniu sesji coachingowej uzyskane wyniki mogą być przesłane podwładnemu e-mailem. Następnie menedżer może omówić z przedstawicielami zawartość materiałów instruktażowych i przedstawić swoje zapiski z sesji.

Po zakończeniu sesji coachingowej system automatycznie wylicza, czy dany handlowiec ją zaliczył pozytywnie. Jeśli w jakiś obszarach osiągnął wynik poniżej oczekiwanego minimum, coach ma możliwość bieżącego zaplanowania kolejnych aktywności (kolejne spotkanie, sesje, szkolenia, itp.). Na zakończenie każdej sesji system automatycznie generuje raport zawierający ocenę pracownika oraz dalsze zalecenia, które udostępnia upoważnionym osobom w organizacji.

 

 

Mobile Touch - Coaching

Korzyści:

Prowadzenie skutecznego programu coachingowego dla pracowników.

Pomoc w identyfikacji mocnych i słabych stron członków zespołu sprzedażowego.
 

Wspieranie ciągłego procesu rozwojowego przedstawicieli handlowych zmierzającego do zwiększenia ich wiedzy i umiejętności.

Skuteczne monitorowanie pracy coachów.
 

Szczegółowy opis poziomu wiedzy poszczególnych przedstawicieli handlowych oraz ich kompetencji sprzedażowych.

Zestawienie poziomu realizacji celów miesięcznych lub kwartalnych z ilością wizyt coachingowych przeprowadzonych w tym samym okresie.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Coaching - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top