Rozwiązania

Direct Store Delivery

Mobile Touch DSD wspiera pracę działu logistyki w zakresie m.in. dokonywania załadunku i rozładunku towarów, prowadzenia dostaw, rozliczania opakowań, realizacji reklamacji, czy też przeglądu salda opakowań. System wspiera także proces rozliczenia zadań zrealizowanych przez kierowcę w danym dniu.

Direct Store Delivery (DSD) – wsparcie procesów logistycznych związanych z realizacją dostaw do klientów

Mobile Touch DSD to rozwiązanie przeznaczone dla producentów wyspecjalizowanych w dystrybucji towarów lub posiadających własne działy zajmujące się transportem towarów do klientów.

 

Direct Store Delivery (DSD) - Wstęp

Mobile Touch DSD wspiera kierowców w realizacji zadań z zakresu sprzedaży bezpośredniej w terenie. System udostępnia m.in. dane na temat ilości towaru przeznaczonego dla każdego klienta, zapisuje dostarczone lub zwrócone ilości oraz rejestruje kwoty należności gromadzone przez kierowców. Rozwiązanie zapewnia także wsparcie pracownikom mobilnym w takich działaniach jak przegląd kasy, realizacja dostawy czy reklamacje.

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

 • Jakie pozycje dostępne są na mojej liście załadunkowej?
 • Czy wszystkie towary w magazynie są zgodne z moją listą załadunkową?
 • Których odbiorców mam dzisiaj odwiedzić?
 • Które towary powinny być dostarczone do konkretnych klientów?
 • Jaka ilość towarów i powiązanych z nimi opakowań została wydana klientowi?
 • Jakie towary zostały odebrane od klienta w ramach zamówienia zwrotnego?
 • Jakie kwoty zostały zebrane w związku z zaległymi fakturami?
 • Czy mój stan magazynu na koniec dnia jest zgodny z listą załadunkową, zrealizowanymi dostawami i odebranymi zwrotami?
 • Jaka łączna kwota została zebrana w danym dniu?

Załadunek

Mobile Touch DSD wpiera zarządzanie procesem przyjęcia przez danego kierowcę określonej partii towaru oraz przypisania go do określonej, zaplanowanej na dany dzień trasy.

Przygotowanie wizyty

Mobile Touch DSD umożliwia obsługę procesu planowania zadań do wykonania podczas poszczególnych wizyt w terenie.

Mobile Touch DSD - Asseco Busuness Solutions

Dostawa

Rozwiązanie umożliwia ewidencjonowanie procesu wydania towaru w trakcie wizyty kierowcy u danego klienta

Zadania dodatkowe

Mobile Touch DSD wspiera szereg dodatkowych zadań, które kierowca realizuje u odwiedzanych klientów, takich jak np. rozliczanie opakowań, realizacja reklamacji, czy też przegląd salda opakowań.

Informacje o trasie - Mobile Touch DSD

 

 

Reklamacje

Mobile Touch DSD umożliwia odbiór od klienta dostaw (paczek), które zostały zareklamowane. Okno reklamacji dostępne w systemie podzielone jest na dwa obszary.

W górnej części znajduje się wykaz dokumentów reklamacyjnych, natomiast na dole ekranu widoczne są poszczególne pozycje zaznaczonego (aktywnego) dokumentu.

Zarządzanie opakowaniami

Rozwiązanie DSD pozwala na zarządzanie procesem wydań i przyjęć opakowań. Korzystając z Mobile Touch DSD na urządzeniach przenośnych personel mobilny posiada dostęp do następujących danych: ilość opakowań zwrotnych przyjętych przez klienta, w tym w ramach danej wizyty, ilość opakowań zwróconych podczas wizyty wraz z saldem opakowań u klienta.

Rozładunek

System wspiera proces rozliczenia zadań zrealizowanych przez kierowcę wizyt (wykonanych w danym dniu).

Produkty - Mobile Touch DSD

 

 

Korzyści:

Direct Store Delivery_DSD_1 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Zwiększenie efektywności procesu dostaw i zarządzania personelem mobilnym.    

Direct Store Delivery_DSD_2 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Szybka i sprawna wymiana informacji pomiędzy firmą, kierowcami oraz odbiorcami towarów.
 

Direct Store Delivery_DSD_3 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Poprawa wydajności i skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie towaru do kontrahentów.

Direct Store Delivery_DSD_4 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Możliwość prowadzenia sprzedaży bezpośredniej w czasie rzeczywistym (zamówienie – sprzedaż – dostawa).
 

Direct Store Delivery_DSD_5 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Poprawa jakości obsługi klienta.

Direct Store Delivery_DSD_6 - Korzyści - Asseco Business Solutions

Lepsza kontrola procesu dostaw.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Direct Store Delivery - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top