Rozwiązania

Perfect Store

Mobile Touch Perfect Store to rozwiązanie, które umożliwia ciągłą kontrolę oraz podnoszenie atrakcyjności oferty w punktach detalicznych, a co za tym idzie stymulowanie sprzedaży. Dzięki temu system pozwala na realizację koncepcji tzw. „sklepu idealnego”, która zakłada, że poziom sprzedaży osiągany przez przedstawiciela handlowego u klientów w znaczącym zakresie zależy od stopnia realizacji ustalonych przez producenta standardów działania.

Perfect Store – rozwiązanie do weryfikacji punktów sprzedaży.


Mobile Touch Perfect Store pozwala osiągać lepsze efekty w punktach sprzedaży detalicznej, dzięki wykorzystaniu wskaźników KPI do oceny realizacji standardów. Na przykład takich jak: odpowiednia dostępność i ekspozycja produktów, określona kolejność realizacji zadań w trakcie wizyty czy wykorzystanie właściwych narzędzi wsparcia sprzedaży.

Mobile Touch Perfect Store pozwala na ciągłą kontrolę jakości odwiedzanych przez handlowców sklepów, mierzenie kryteriów ich oceny i sprawdzanie, na ile dany punkt zbliża się do modelu wzorcowego (czyli Perfect Store). System pozwala na weryfikację stopnia zgodności stanu rzeczywistego - zastanego w sklepie ze zdefiniowanym przez firmę standardem oraz na wykonywanie szeregu analiz danych zgromadzonych podczas wizyty. Mobile Touch Perfect Store pokazuje również szanse i zagrożenia, a także słabe i mocne strony producenta w danym punkcie. Przedstawiciel może dzięki temu, korzystając z dostępnych środków wsparcia sprzedaży i zdefiniowanych zadań naprawczych, właściwie zareagować by poprawić sytuację.

 

Mobile Touch - Perfekt Store

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

  • Jak wygląda definicja “Perfect Store” dla określonej kategorii sklepów?
  • Jak wygląda poziom realizacji zdefiniowanych standardów/czynników “Perfect Store” w obsługiwanych przeze mnie sklepach?
  • Jakie obszary powinienem poprawić/nad którymi powinienem pracować szczególnie w trakcie kolejnych wizyt?
  • Na których obszarach “Perfect Store” powinienem się szczególnie skoncentrować, aby uzyskać większą efektywność sprzedaży?
  • Jak wygląda historia utrzymania standardu “Perfect Store” w obsługiwanych przeze mnie sklepach?

Definiowanie zadań

Mobile Touch Perfect Store to system, dzięki któremu Centrala firmy ma możliwość definiowania założeń i kryteriów oceny obsługiwanych sklepów, w oparciu o ustalone standardy.

Program pozwala m.in. na określenie poziomu hierarchii produktowych i struktury klientów dla których definiowane są poszczególne parametry, definicję lokalizacji ekspozycji oraz segmentację punktów sprzedaży. Następnie przedstawiciele są w stanie badać i weryfikować, które z obsługiwanych punktów sprzedaży detalicznej spełniają kryteria tzw. „sklepów idealnych”.

Mobile Touch - Perfekt Store

Ocena punktów sprzedaży

Podczas wizyty handlowiec, pracując z modułem Perfect Store w Mobile Touch, może na bieżąco oceniać na ile dany punkt sprzedaży spełnia założone kryteria „sklepu idealnego”.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych badań czy wykonanych zadań, system na bieżąco przelicza wyniki KPI, umożliwiając przedstawicielowi uzyskanie jasnej i rzetelnej informacji o badanym miejscu. System „wystawia” sklepowi ocenę i może sklasyfikować go jako Perfect Store lub zaliczyć do kategorii punktów wymagających przeprowadzenia działań naprawczych. W takim przypadku handlowiec powinien zrealizować zalecenia co do poprawy wskazanych, po wykonanych przeliczeniach obszarów, tak aby kolejna weryfikacja, np podczas kolejnej wizyty dała wynik lepszy, w szczególności w tam, gdzie KPI były poniżej wymaganych progów. W celu ułatwienia, system informuje pracownika, jakie powinien do tego czasu podjąć działania, by kolejny „test” wypadł pozytywnie. Może to być np. zmiana ułożenia towaru na półce, lepsze wyeksponowanie promocji, zmiana miejsca położenia lodówki, itp.

Wyniki przeprowadzonych badań Perfect Store prezentowane są w sposób uporządkowany, oddzielając kolorami różne mierniki KPI. Dzięki temu przedstawiciel jest w stanie szybko ocenić dany punkt, sprawdzić do jakiej kategorii został zaliczony i jakie zadania ma do zrealizowania w najbliższym czasie.

Mobile Touch - RAO

Korzyści:

Zapewnienie siłom sprzedaży najlepszej możliwej kontroli nad działaniami i zdarzeniami w punkcie sprzedaży.

Zwiększenie udziału w rynku i wzrostu świadomości działań w punkcie sprzedaży.
 

Budowanie lojalności klientów, przekładającej się na rozwój prowadzonej działalności.

Określenie kluczowych wskaźników KPI, które umożliwią sukces sprzedażowy.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Perfect Store - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top