Rozwiązania

Platforma Connector

Platforma Connector umożliwia dostęp do stale aktualnych i bardzo dobrej jakości informacji handlowych z obszaru sprzedaży oraz logistyki. System pozwala firmom producenckim na uzyskanie pełnego i aktualnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach, które są integrowane oraz na oparcie współpracy z partnerami o rzeczywiste dane handlowe.

Platforma Connector – rozwiązanie przeznaczone do obsługi elektronicznej wymiany danych na linii producent - partnerzy handlowi.


System pozwala na kompleksową obsługę elektronicznej wymiany danych handlowych pomiędzy producentem i jego dystrybutorami

Platforma Connector dostarcza producentom bieżące i wiarygodne dane od partnerów handlowych, takie jak informacje o odsprzedaży asortymentu do PSD czy bieżącym poziomie zapasów magazynowych. Ponadto w ramach rozwiązania dostępnych jest wiele usług, których zadaniem jest efektywne wsparcie działań producentów i dystrybutorów. Są to m.in. Category, VMI czy B2B.

 


50 milionów komunikatów miesięcznie!

 

Przez Platformę Connector przechodzi miesięcznie ponad 50 milionów komunikatów wymienianych pomiędzy kilkudziesięcioma producentami a siecią prawie dwóch i pół tysiąca oddziałów dystrybucyjnych. Świadczy to o ogromnej skali działania rozwiązania i ilości zaangażowanych producentów oraz sieci dystrybutorskich.

 

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

  • Jaki jest poziom odsprzedaży i rotacja produktów u moich dystrybutorów?
  • Jaki jest poziom zatowarowania dystrybutorów zarówno w wartościach bezwzględnych jak i w funkcji wielkości bieżącej sprzedaży?
  • Jaka jest pełna mapa dystrybucji moich produktów – mapa sklepów sprzedających moje produkty?
  • Jaka jest efektywność moich sił sprzedaży?
  • Jakie są efekty prowadzonych akcji promocyjnych i innych działań marketingowych i trade-marketingowych?
  • Jaka jest wielkość przychodu dystrybutora generowana przez marżę na sprzedaży produktów producenta?
  • Poprzez które kanały dystrybucji dany produkt najlepiej dociera do klienta – które kanały generują największą sprzedaż?
  • Czy środki płacone dystrybutorom, przeznaczone na zwiększenie sprzedaży, wydawane są zasadnie?

Connector EDI

- elektroniczny transfer danych.

Głównym zadaniem Platformy Connector jest kompleksowa obsługa elektronicznej wymiany komunikatów, dokumentów (takich jak np. zamówienia) oraz danych na linii producent-dystrybutorzy.

Platforma Connector umożliwia elektroniczną wysyłkę zamówień z systemu mobilnego producenta bezpośrednio do programów informatycznych dystrybutorów, z jednoczesnym procesem przetwarzania danych np. parowaniem indeksów towarów czy też klientów. Rozwiązanie pozwala również na kontrolę statusu wysyłki tych zamówień i stopnia ich realizacji u dystrybutorów.

 

Mobile Touch (DMS)

Connector Enterprise

– informacje o zatowarowaniu dystrybutorów i odsprzedaży produktów.

Głównym celem usługi Connector Enterprise jest zapewnienie bieżącego raportowania od dystrybutorów poziomu zatowarowania oraz wielkości odsprzedaży produktów producenta do sklepów.

Mobile Touch (DMS)

 

Connector Category

- raportowanie udziałów w odniesieniu do kategorii produktowych.

Usługa Kategoria zapewnia dostęp do informacji o udziałach sprzedaży produktów danego producenta w zagregowanej odsprzedaży dystrybutorów w ramach zdefiniowanych kategorii, czyli grup towarów obejmujących swym zakresem zarówno towary własne, jak i konkurencji.

W ramach tego rozwiązania realizowany jest zarówno proces kategoryzacji, jak też przygotowania odpowiednich analiz. Dane dostępne w ramach usługi Kategoria na Platformie Connector zapewniają możliwość analiz trendów oraz udziału sprzedaży produktów własnych danego producenta w badanych kategoriach na poziomie punktów sprzedaży w celu określenia np. ich potencjału sprzedażowego.

Mobile Touch (DMS)

Connector VMI – wsparcie procesu zarządzania zapasami w sieci dystrybucyjnej.

Connector VMI (tzw. Vendor Managed Inventory) pozwala producentom na wsparcie procesu zamawiania produktów przez dystrybutorów, a przez to na tworzenie efektywnej przewagi konkurencyjnej poprzez zacieśnienie relacji z nimi.

Rozwiązanie ma na celu taki dobór wielkości dostaw od producenta, aby w magazynach dystrybutorów utrzymywać jak najmniejsze ilości danych towarów (brak tzw. over-stocków), przy jednoczesnej gwarancji ich dostępności (brak tzw. out-of-stocków). Dzięki VMI producenci przejmują na siebie część obowiązków hurtowni związanych z planowaniem dostaw i zarządzaniem zapasami, gdyż to oni – wspomagani oczywiście odpowiednimi informacjami oraz możliwościami usługi – posiadają najlepszą wiedzę o aktualnym czasowym (sezonowym) i obszarowym zapotrzebowaniu własnego produktu jak i o planowanych aktywnościach mogących spowodować wzrost zapotrzebowania na produkty.

 Mobile Touch - DMS

Connector B2B – portal współpracy z partnerami handlowymi.

Connector B2B to nowa usługa Platformy Connector, która wspomaga zarządzanie procesami i relacjami handlowymi pomiędzy współpracującymi ze sobą partnerami handlowymi.

Rozwiązanie umożliwia szeroką integrację dostawcy z partnerami na różnych polach, m.in. w obszarze integracji zamówień, przesyłu potwierdzeń i awiz dostawy, a także prezentacji dedykowanych informacji czy raportów sell-in lub sell-out (poprzez portal B2B).

 Mobile Touch - DMS


Źródło informacji dla przedstawicieli handlowych

Platforma Connector może stanowić bardzo cenne źródło informacji dla innych rozwiązań dostępnych w ramach platformy wsparcia sprzedaży Mobile Touch. Połączenie danych pochodzących z różnych źródeł umożliwia wykorzystanie efektu synergii i zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji przez producentów. Szybki dostęp do sprawdzonej i kompleksowej informacji to ogromna wartość dla każdej organizacji, która chce być konkurencyjna oraz osiągać sukces rynkowy.

Np. dzięki integracji Platformy Connector i rozwiązania SFA przedstawiciele handlowi producenta uzyskują dostęp do aktualnych informacji na temat zamówień przyjętych od swoich klientów oraz stanów magazynowych dystrybutorów. Mogą wówczas, pracując na urządzeniu mobilnym, delegować zamówienia do odpowiednich dystrybutorów, którzy szybko są w stanie zrealizować zlecenia.

Umożliwiając dostęp do tak szerokich informacji handlowych, nasze rozwiązania wsparcia sprzedaży można zaliczyć do nowej generacji aplikacji dla firm producenckich oraz sieci przedstawicielskich (zobacz więcej na Mobile Touch RAO).

 

Korzyści dla producentów:

Wdrożenie Platformy Connector pozwala firmom producenckim na osiąganie wymiernych korzyści biznesowych. Są to m.in.:

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych handlowych.

Kontrola przepływu w łańcuchu dostaw (producent – dystrybutor – PSD).
 

Redukcja kosztów spowodowanych nietrafionymi działaniami marketingowymi.

Bieżąca kontrola kanałów sprzedaży.
 

Kontrola oraz optymalizacja stanów magazynowych.

Budowanie partnerskiej współpracy z siecią dystrybutorską.
 

Korzyści dla dystrybutorów:

Oparcie współpracy z producentem o Platformę Connector pozwala także dystrybutorom na uzyskanie wielu znaczących korzyści. Są to m.in.:

Optymalizacja stanów magazynowych.

Ograniczenie zwrotów towaru.
 

Budowanie partnerskiej współpracy z producentem.

Eliminacja zamówień zagubionych.
 

Eliminacja pików logistycznych (czyli równomierne obciążenie magazynu - brak spiętrzenia pracy w godzinach popołudniowych).

Wzrost sprzedaży dzięki wspólnym działaniom handlowym.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Platforma Connector - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top