Rozwiązania

Retail Activity Optimisation

Rozwiązanie Mobile Touch RAO pomaga dotrzeć do właściwych klientów we właściwym czasie, w dodatku za mniejsze pieniądze. Ale na tym nie koniec. Jego najważniejszym zadaniem jest podpowiadanie przedstawicielom terenowym, jakie konkretne aktywności mają być zrealizowane u wybranych klientów i w jakim terminie, aby uzyskać jak najlepsze efekty biznesowe.

Retail Activity Optimisation (RAO) - narzędzia optymalizujące działania sprzedażowe i zwiększające ich efektywność.


Mobile Touch RAO stanowi inteligentne „centrum dowodzenia i nawigacji” pracy handlowców, czyli tzw. okno informacyjne dla przedstawicieli terenowych. Jego zadaniem jest podnoszenie wydajności działań pracowników mobilnych poprzez zwiększanie realizowanej przez nich sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów obsługi.

Mobile Touch RAO umożliwia nie tylko rejestrowane zdarzeń, ale potrafi także analizować historyczne dane zgromadzone w całej platformie Mobile Touch lub integrowane z oprogramowania zewnętrznego (np. systemu ERP czy rozwiązania wymiany danych handlowych na linii producent - dystrybutorzy) i następnie podpowiada przedstawicielom terenowym, jakie działania powinni podjąć w najbliższej przyszłości, aby poprawić wyniki sprzedażowe. W oparciu o funkcjonalność RAO dostępną w Mobile Touch, użytkownicy mogą skupić się przede wszystkim na obsłudze sklepów o wysokim potencjale i ograniczyć wysiłek i środki inwestowane w działania w punktach sprzedaży, które takiego potencjału w danej chwili nie posiadają.

 

Mobile Touch - RAO

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

  • Jak zwiększyć udział sprzedaży moich produktów w wybranych kategoriach produktowych?
  • Które sklepy obsługiwane przeze mnie mają największy potencjał sprzedażowy i w jakich kategoriach?
  • Które sklepy uzyskują niższe wyniki sprzedażowe niż konkurencja?
  • Które sklepy (lub klientów) powinienem częściej odwiedzić i dlaczego??
  • Jakie działania powinienem podjąć w trakcie wizyty w konkretnych sklepach?
  • Które kategorie produktów powinienem szczególnie promować/wspierać w danym sklepie?
  • Jak zaplanować sobie efektywny plan wizyt?

Inteligentny dobór klientów

Mobile Touch RAO wspiera przedstawicieli terenowych w ich codziennej pracy z klientami. Jednym z najważniejszych zadań rozwiązania jest pomoc w ustaleniu listy kontrahentów, jakich pracownik mobilny powinien odwiedzić w najbliższym czasie.

Przy określeniu listy klientów Mobile Touch RAO najczęściej odbiega od rutynowego schematu, eliminując ze standardowej „trasówki” sklepy, do których nie ma potrzeby jechać w danym dniu, na rzecz punktów wymagających szybkich działań. Przykładowe „bodźce”, które mogą wpłynąć na potrzebę odwiedzenia danego sklepu to np. konieczność „zatowarowania” lub weryfikacji warunków promocji konsumenckiej, spadek sprzedaży, niewykorzystany potencjał, spadek udziału w kategorii czy przewidywany Out Of Stock.

 

 

Mobile Touch - RAO

Wsparcie podczas wizyt u klientów

Mobile Touch RAO jest w stanie sugerować użytkownikom, jakie konkretne działania muszą podjąć w danym punkcie sprzedaży, by wizyta zakończyła się sukcesem.

Na przykład, jeśli w danym sklepie nastąpił spadek sprzedaży, rozwiązanie proponuje wykonanie ankiety i zbadanie przyczyn tego spadku, a następnie sugeruje szereg działań naprawczych, np. zaoferowanie konkretnej oferty promocyjnej, zmianę sposobu ułożenia produktów na półce, wstawienie do danego sklepu określonych materiałów POS. Jeżeli punkt sprzedaży detalicznej posiada potencjał do wzrostu sprzedaży w określonej kategorii produktów aplikacja zaleca wykonanie konkretnych działań sprzedażowych czy merchandisingowych.

Warto tu podkreślić, że takie działanie może szczególnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe, ponieważ pozwala na inwestycję w punkty, w których spodziewany zwrot z inwestycji jest największy.
 

 Mobile Touch - RAO

Optymalizacja kosztów

Mobile Touch RAO umożliwia optymalizację trasy oraz kosztów dotarcia przedstawiciela terenowego do punktów sprzedaży detalicznej.

Wybór sklepów do odwiedzenia przez handlowca w danym dniu opiera się w Mobile Touch RAO o kryterium lokalizacji. System potrafi ustawiać punkty sprzedaży w odpowiedniej kolejności, co przekłada się na zmniejszone koszty przejazdów. W skali kilkuset czy kliku tysięcy reprezentantów terenowych, taki dobór kontrahentów może wiązać się ze znaczącymi oszczędnościami.

Mobile Touch - RAO

Źródła informacji

Podstawowym źródłem informacji potrzebnych do realizacji działań w narzędziu RAO jest platforma Mobile Touch, która pozwala na rejestrowanie wielu niezbędnych danych handlowych.

Rozwiązanie jest również w stanie opierać się o dane zewnętrzne (np. z systemu ERP czy z systemów partnerów handlowych). Dzięki np. wykorzystaniu informacji z platformy integracyjnej Connector (która pozwala na wymianę danych w sieci dystrybucyjnej) możliwy jest między innymi dostęp w Mobile Touch RAO do danych o zapasach magazynowych dystrybutorów i ich odsprzedaży do sklepów.

Korzyści:

Pewność, że zaplanowana lista klientów do odwiedzenia jest właściwa, zaś współpraca z danymi sklepami przyczyni się do wzrostu sprzedaży i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Szansa rozwoju sprzedaży, w oparciu o analizę danych handlowych i możliwość dopasowania bieżących działań do aktualnej sytuacji w punktach sprzedaży detalicznej.
 

Zmniejszenie kosztów przejazdów przedstawicieli handlowych, jak również zwiększenie ich wydajności pracy.

Możliwość dotarcia do sklepów o największym potencjale sprzedaży z odpowiednią ofertą i działaniami.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Retail Activity Optimisation - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top