Rozwiązania

Sales Force Automation

Mobile Touch Sales Force Automation usprawnia działania z obszaru SFA, m.in. takie jak planowanie, wyznaczanie celów i zadań, realizacja oraz kontrola działań realizowanych przez sieci przedstawicielskie bezpośrednio u klientów. Dzięki temu system skutecznie wspiera użytkowników w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Rozwiązanie Sales Force Automation (SFA) – efektywne wsparcie pracy mobilnych przedstawicieli w terenie.


Mobile Touch SFA podnosi efektywność codziennej pracy pracowników terenowych oraz umożliwia kadrze menedżerskiej bieżący monitoring stanu wykonanych przez nich zadań.

Mobile Touch Sales Force Automation pozwala mobilnym przedstawicielom firmy maksymalnie koncentrować się na realizacji sprzedaży w terenie, wspierając ich dodatkowo w procesach, takich jak komunikacja, planowanie czy prezentacja. System stanowi również cenne źródło informacji na temat rynku i klientów. Program nie tylko rejestruje zdarzenia handlowe, ale również podpowiada użytkownikom, jakie działania powinni podjąć by osiągnąć jak najlepsze wyniki w punktach sprzedaży.

 

Mobile Touch - SFA

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

 • Które sklepy i kiedy powinienem odwiedzić?
 • Jakie zadania mam do wykonania w określonych sklepach: zamówienie, merchandising, pomiar obecności produktów, etc.?
 • Jakie produkty/promocje mogę zaoferować w określonych sklepach?
 • Do którego z dystrybutorów mam skierować zebrane zamówienie?
 • Jaki jest poziom zamówionych produktów w magazynie wskazanego dystrybutora?
 • Jak wygląda historia współpracy z danym sklepem – jak wyglądały poprzednie zamówienia?
 • Jak wygląda poziom obecności moich produktów w danym sklepie – przegląd poprzednich badań?
 • Jak wygląda poziom realizacji standardu ekspozycyjnego w danym sklepie - przegląd poprzednich badań?
 • Jakie materiały POS powinien wydać w trakcie wizyty w danym sklepie?
 • Jaki jest poziom wykorzystania przypisanego do mnie budżetu wsparcia sprzedaży?
 • Jaki jest poziom przypisanego do mnie planu sprzedaży?

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Narzędzia umożliwiające przedstawicielom handlowym planowanie różnego rodzaju działań, które mogą wpłynąć na osiągnięcie sukcesu we współpracy z klientami w terenie i wzrost sprzedaży.

 

 

Zarządzanie leadami

Mobile Touch pozwala na zarządzanie leadami pochodzącymi zarówno z samego systemu jak i pozyskanymi z zewnętrznych źródeł. 

Program umożliwia przypisanie leadów do odpowiednich kategorii, takich jak np. priorytetowe czy dotyczące wybranej grupy klientów.

Zarządzanie leadami - Asseco Business Solutions

 


 

CRM

Możliwość elastycznego zarządzania bazą klientów jest kluczowym elementem każdego systemu klasy SFA/CRM. Mobile Touch oferuje w tym zakresie bardzo wiele.

Klienci pogrupowani są w folderach. Każdy folder przypisany jest do wyodrębnionej kategorii kontrahentów. Funkcja ta może być dostosowywana na bieżąco przez konsultantów Asseco Business Solutions. Jeśli na przykład użytkownik chce posiadać osobny folder dla klientów w obszarach, w których konkurencja ma największy udział, należy skontaktować się z konsultantem Asseco BS w celu dodania nowego folderu.

CRM - Asseco Business Solutions

 


 

Podczas pracy na profilu klienta, przedstawiciele terenowi mogą korzystać z panelu, który zawiera najbardziej istotne informacje na jego temat.

Funkcja ta zapewnia wgląd w historię kontaktów z kontrahentem, planowane działania, a także widok dokumentów i plików multimedialnych dołączonych do jego profilu.

 

Panel - Asseco Business Solutions


Mechanizmy kategoryzacji

Mobile Touch pozwala na zastosowanie spójnych mechanizmów kategoryzacji w stosunku do klientów integrowanych z systemów ERP oraz zarządzanych w systemie SFA.

Umożliwia to automatyczne dopasowanie oferty oraz struktury wizyty do każdego z kontrahentów osobno. Poziomy stosowane podczas kategoryzacji nie są ograniczone do sztywno ustalonej struktury klienckiej, ale mogą także bazować na uprzednio zdefiniowanych kryteriach opartych na wynikach sprzedażowych. Program Mobile Touch automatycznie porządkuje kontrahentów w zależności od wyników realizacji sprzedaży detalicznej raportowanej przez Platformę Connector oraz danych pozyskanych z zewnętrznych aplikacji np. sprzedaż bezpośrednia. W efekcie profile klientów są zawsze aktualizowane, a czynności sprzedażowe są kierowane do odpowiednich podmiotów.

Mechanizmy kategoryzacji - Asseco Business Solutions

 


 

Zarządzanie kontaktami

W Mobile Touch baza kontaktów jest połączona z bazą klientów. Jednakże celowo zarządzanie kontaktami w systemie jest w pełni niezależne od zarządzania kontrahentami.

W ten sposób złożone relacje między kontaktami i klientami mogą być łatwo zarządzane przez samych przedstawicieli terenowych. Wystarczy jedno dotknięcie ekranu, aby przejść od profilu klienta do profilu kontaktu.

Do kontaktów mogą być również przypisane: historia, dokumenty, załączniki multimedialne czy planowanie działań.
Zarządzanie kontaktami - Asseco Business Solutions

 


 

Planowanie działań

Niełatwo jest podejmować się wykonania określonego zadania bez jego uprzedniego zaplanowania. Dlatego też, aby ułatwić pracę terenowym siłom sprzedaży, Mobile Touch pozwala wyposażyć je w odpowiednie narzędzia, które będą pomocne podczas planowania wszelkich rodzajów aktywności sprzedażowych i okołosprzedażowych.

Mobile Touch pozwala na elastyczne planowanie różnych rodzajów i zakresów aktywności, takich jak np. wizyta, rozmowa telefoniczna, e-mail czy zadanie. Lista ta może zostać rozszerzona o inne pozycje, m.in. o spotkanie, konferencję, itp. Wszystkie te aktywności są dostępne „od ręki” poprzez odpowiednią konfigurację systemu. Ponadto, działania związane z planowaniem mogą mieć nadane priorytety i mogą być zarządzane z uwzględnieniem czasu realizacji. Pozwala to na uzyskanie przejrzystego obrazu priorytetów oraz statusów podejmowanych czynności.

Planowanie działań - Asseco Business Solutions

 

Prowadzenie sprzedaży

Narzędzia wspierające przedstawicieli terenowych w prowadzeniu skutecznych działań w punktach sprzedaży detalicznej (POS) oraz realizacji zaplanowanych targetów sprzedażowych.

 

Dokumenty handlowe

Mobile Touch pozwala na generowanie oraz przetwarzanie dużej ilości dokumentów, które służą do prowadzenia ewidencji sprzedaży i powiązanych z nią działań.

System pozwala m.in. na gromadzenie zamówień, rejestrację oraz wycofywanie środków trwałych POS czy rozliczanie należności na koncie.

Dokumenty handlowe - Mobile Touch - SFA

 


 

Możliwość wymiany z innymi systemami

Dokumenty generowane w Mobile Touch mogą mieć bardzo różne formaty. Poza tym program pozwala na ich automatyczną wymianę z innymi systemami, dzięki czemu nie trzeba osobno tworzyć danego dokumentu w aplikacji SFA, a osobno w programie ERP.

Mobile Touch pozwala na wgląd w aktualną, stale zmieniającą się ofertę sprzedażową firmy. Wszelkie pozycje w ramach asortymentu można dodatkowo łączyć, tworząc różnego rodzaju relacje. Przykładowo określony towar może być powiązany z materiałem zastęp‎czym, środkami trwałymi lub standardowym układem półek. Dzięki temu tworzenie i zarządzanie dokumentami sprzedażowymi jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze.

Wymiana z innymi systemami - Mobile Touch - SFA

 


 

Obsługa multimediów

Zasadniczą zaletą Mobile Touch w zakresie zarządzania ofertą handlową jest obsługa multimediów. Użytkownicy z poziomu firmowej centrali mają możliwość wzbogacania tej oferty o zdjęcia, filmy lub prezentacje.

Obraz i dźwięk wykorzystywane jednocześnie w Mobile Touch stanowią istotną wartość dodaną działań sprzedażowych, zwłaszcza gdy wpisują się w szerszą kampanię marketingową prowadzoną w środkach masowego przekazu.

Obsługa multimediów - Mobile Touch - SFA

 


 

Bonusy

Mobile Touch pozwala  przedstawicielom terenowym na zarządzanie bonusami motywacyjnymi dla klientów. System jest w stanie monitorować, którzy klienci je otrzymują i w jakich ilościach.

W efekcie możliwe jest prowadzenie zaawansowanych analiz prowadzonych działań i badanie zależności – jak oferowane bonusy wpływają na wzrost wartości sprzedaży w danym sklepie.

Bonusy - Asseco Business Solutions

 


 

Ankiety

Odwiedzając punkty sprzedaży użytkownicy Mobile Touch mają do dyspozycji narzędzia do ankietowania pozwalające na prowadzenie badań rynkowych.

Kwestionariusze lub ankiety mogą być tworzone w dowolnym momencie i pojawiać się na urządzeniach mobilnych natychmiast po synchronizacji. Badania prowadzone u klientów mogą dotyczyć dystrybucji produktów, standardów ekspozycyjnych, udziału w półce sprzedażowej lub działalności podmiotów konkurencyjnych.

Ankiety - Asseco Business Solutions

 


 

Akcje promocyjne

Mobile Touch pozwala przechowywać szczegółowe dane na temat planowanych akcji promocyjnych.

System umożliwia także automatyczne przeliczanie wynikających z działań promocyjnych korzyści dla klienta, takich jak gratisy, bonusy, rabaty, itp. Tego typu wyliczenia dostępne „od ręki” podczas bezpośrednich ustaleń z klientem, mogą zachęcić go jeszcze bardziej do skorzystania z oferty i wzmocnić relacje biznesowe.

Dlatego tak istotne jest aby pracownik terenowy był wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia, które umożliwią mu profesjonalne tworzenie i prezentację ofert promocyjnych, a co za tym idzie wpłyną na poprawę wyników sprzedaży.

 

Akcje promocyjne - Asseco Business Solutions

 


 

Kontrola zgodności promocji

Mobile Touch, oprócz szczegółowego planowania działań, pozwala także na wykonywanie tzw. kontroli zgodności promocji.

Polega ona na zbieraniu informacji, które są istotne dla właściwej oceny wyników promocji.

Kontrola zgodności promocji - Asseco Business Solutions

 


 

Zarządzanie środkami trwałymi

Ponieważ środki trwałe stanowią majątek dla firmy, konieczne jest efektywne oraz profesjonalnie zarządzanie nimi.

Mobile Touch pozwala na przydział poszczególnych środków trwałych do odpowiednich przedstawicieli terenowych, śledzenie instalowania oraz monitoring skutecznej konfiguracji środków w sklepie. Dzięki temu można mieć pewność, że zainwestowane fundusze w środki trwałe nie są marnowane.

Zarządzanie środkami trwałymi - Asseco Business Solutions

 


 

Zarządzanie zobowiązaniami

Funkcja ta pozwala użytkownikom Mobile Touch w pełni monitorować procesy związane ze zwrotami i przecenami towarów oraz kontrolować sposoby rozliczenia wynikających z tego faktu zobowiązań.

Proces zwrotu rozpoczyna się w momencie wygenerowania dokumentu zobowiązania - jako dowodu przyjęcia zwracanego towaru lub w momencie obniżenia ceny półkowej dla klienta końcowego (np. w związku ze zbliżającym się końcem okresu spożycia). Tak powstałe zobowiązania mogą być rozliczane w systemie na kilka sposobów, np. poprzez wstawienie towarów z magazynu pracownika bądź poprzez rozliczenia finansowe. Mobile Touch  na bieżąco weryfikuje saldo konkretnego klienta i nie dopuszcza do jego przekroczenia.

Proces zarządzania zobowiązaniami umożliwia maksymalnie skrócenie czasu operacji związanych ze zwrotem czy przeceną towaru. Przykładowo jeden wystawiony dokument pozwala na  wielokrotne użycie tego samego produktu - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia akcji na konkretnej partii towaru (np. zwrot od klienta i równoczesna przecena tego samego asortymentu).

Dzięki elastyczności rozwiązania, proces zarządzania zobowiązaniami można dostosowywać do indywidualnych warunków reklamacji uzgadnianych bezpośrednio z klientem np. poprzez określenie budżetów czy dedykowanych list produktów podlegających procesowi reklamacji.

Mobile Touch kontroluje proces zarządzania zobowiązaniami, przez co nie dopuszcza do nadużyć oraz rejestracji błędnych danych w wyniku pracy wykonywanej ręcznie. Ponadto, system znacząco przyspiesza obsługę zwrotów i obniżek cen, co przekłada się na lepsze relacje z klientami.

Zarządzanie zobowiązaniami - Asseco Business Solutions

 


 

Kontrola kosztów oraz budżetowanie

Mobile Touch wspomaga proces kontroli kosztów generowanych przez zespoły sprzedażowe oraz umożliwia ich właściwe budżetowanie.

System pozwala na odwzorowanie struktury i grup kosztów generowanych przez przedstawicieli terenowych podczas ich codziennej pracy oraz na ich rejestrowanie i raportowanie. Każda grupa kosztów może mieć określony w czasie budżet (który można również przypisać do poziomu konkretnego pracownika), co bardzo pozytywnie wpływa na optymalizację wydatków.

Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość tworzenia relacji kosztów i konkretnego klienta czy danej aktywności. Dzięki temu możliwe jest dokładne analizowanie efektywności kosztowej działań handlowych w systemie Business Intelligence (BI).

Kontrola kosztów oraz budżetowanie - Asseco Business Solutions

 


 

Rozproszona Gospodarka magazynowa

Mobile Touch posiada mechanizmy pozwalające na optymalizację kosztów związanych z dystrybucją materiałów reklamowych aktywizujących sprzedaż w punktach detalicznych. Dzięki temu materiały te, zamiast być składowane w podręcznych magazynkach, mogą być efektywnie wykorzystane przez klientów.

System umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów marketingowych na poziomie konkretnego pracownika, pozwalając w bardzo przyjazny sposób na zarządzanie wszystkimi elementami procesu związanego z obrotem materiałami oraz codzienne raportowanie stanów u wszystkich przedstawicieli terenowych.

Ponadto, możliwe jest rozszerzenie procesu ewidencji i przypisanie konkretnych ruchów magazynowych do indywidualnych aktywności wykonywanych w sklepach. Przykładowo można użyć magazyn gratisów do rozliczenia zobowiązań wynikających z procesu zwrotów lub magazyn próbek do wsparcia  akcji promocyjnych uzgodnionych z konkretnymi klientami.

Rozproszona Gospodarka magazynowa - Asseco Business Solutions

Zarządzanie wynikami i efektywnością sprzedaży

Narzędzia umożliwiające planowanie zadań, określanie celów, motywowanie oraz wspieranie sił sprzedaży w ich codziennej pracy z klientami.

 

Cele sprzedażowe

Określenie odpowiednich celów jest punktem wyjściowym w pracy terenowych sił sprzedaży. A nawet więcej – jest to czynnik decydujący o sukcesie sprzedaży.

Mobile Touch pozwala definiować okresowe plany sprzedaży, a także cele w zakresie innych działań z nią związanych, np. liczbę koniecznych do wypełnienia ankiet. Przedstawiciele terenowi mogą również na bieżąco monitorować status swoich zadań. System Mobile Touch aktualizuje bowiem codziennie poziom realizacji założonych celów.

Mobile Touch - SFA

 


 

KPI

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators), w które wyposażony jest Mobile Touch, dają przedstawicielom terenowym obraz najważniejszych aspektów ich bieżącej działalności.

Wskaźniki KPI - Asseco Business Solutions

 


 

Zarządzanie wiedzą

Dzięki ogromnym możliwościom w zakresie przechowywania multimediów, Mobile Touch jest narzędziem, które umożliwia efektywny transfer wiedzy wśród sił sprzedaży. 

Na wiedzę tę składają się materiały marketingowe wykorzystywane w celu udoskonalenia oferty sprzedażowej, dokumenty przypisane do klientów oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez menedżerów regionalnych. Dzięki Mobile Touch można mieć pewność, że siły sprzedaży zawsze będą miały dostęp do informacji, których potrzebują, aby doprowadzić do udanej transakcji, doskonalić swoje umiejętności lub nawiązać relację z klientem.

Zarządzanie wiedzą - Asseco Business Solutions

 


 

Podział geograficzny

Podział geograficzny sił sprzedażowych i zarządzanie przedstawicielami w poszczególnych regionach pomaga w budowaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej.

Dzięki temu łatwiejsze jest również przypisywanie poszczególnych zasobów do właściwych kanałów sprzedaży.

Podział geograficzny - Asseco Business Solutions

Korzyści:

Możliwość efektywnego zarządzania siecią pracowników terenowych poprzez m.in. łatwe definiowanie celów biznesowych, określanie KPI, motywowanie czy mierzenie efektów pracy handlowców.

Skuteczne planowanie i realizowanie sprzedaży w terenie, w oparciu o łatwy i szybki dostęp na nowoczesnych urządzeniach mobilnych do informacji handlowych z dowolnego miejsca i o każdej porze.
 

Eliminacja zagrożenia związanego z popełnianiem błędów przez pracowników wykonujących zadania poza systemem (np. ręczne zbieranie zamówień, itp.).

Zdobywanie coraz większych udziałów w rynku oraz zwiększanie świadomości własnych marek w punktach sprzedaży detalicznej.
 

Wzrost wydajności pracy dzięki możliwości obsłużenia za pomocą tych samych zasobów większej ilości kontrahentów w tym samym czasie.

Optymalizacja kosztów operacyjnych oraz osobowych, związanych z prowadzeniem sprzedaży terenowej.
 
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Sales Force Automation - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top