Rozwiązania

Targetowanie

Mobile Touch Targety pozwala na obsługę zaawansowanych modeli targetowania. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli handlowych oraz umożliwienie producentom lepszego wykorzystana potencjału klientów w sposób równomierny.

Targetowanie - skuteczne wsparcie sieci przedstawicielskiej w realizacji celów biznesowych.


Mobile Touch Targety umożliwia takie ustalanie planu sprzedaży, aby jak najefektywniej wykorzystywać potencjał zarówno sił sprzedaży, jak i kontrahentów, by w konsekwencji kierować odpowiednią ofertę do właściwych klientów w odpowiednim czasie.

Idea Mobile Touch Targety sprowadza się do tego, aby periodyczne plany sprzedażowe układane przez przełożonych (np. wartość zamówień w danej grupie produktowej) lub cele jakościowe (np. pożądana ekspozycja produktów w punkcie sprzedaży) rozkładane były w sposób jak najbardziej racjonalny. Mogą być one zatem przypisywane do poszczególnych klientów obsługiwanych przez danych przedstawicieli oraz na konkretne wizyty, realizowane w wybranych sklepach. Dzięki temu handlowcy są w stanie właściwie zaplanować swoją pracę i skuteczniej realizować wyznaczone w czasie cele ilościowe, a także jakościowe (poprzez wykonywanie zaplanowanych aktywności podczas konkretnych wizyt).

Pytania biznesowe, na które system udziela odpowiedzi:

 

 • Jak skutecznie rozpisać wartość targetu na całą strukturę organizacyjną?
 • Jak rozłożyć target na niższe poziomy struktury?
 • Jak zaplanować sprzedaż w sklepach z uwzględnieniem częstotliwości wizyt?
 • Jak zaplanować sprzedaż w sklepach z uwzględnieniem wyznaczonych dla handlowców zadań?
 • Jaka powinna być sprzedaż na poszczególnych wizytach, żeby zapewnić realizacje targetu?
 • Jakie powinny być cele targetowe dla poszczególnych klientów?
 • Od czego zależy potencjał terytorium albo potencjał handlowców?
 • W jaki sposób określić potencjał klienta?

Planowanie targetów

Mobile Touch Targety, dzięki zaawansowanemu silnikowi obliczeniowemu w obszarze targetowania, umożliwia planowane targetów na poszczególnych przedstawicieli oraz na określone zadania, takie jak wielkość zamówień w określonych grupach produktowych, ilość zorganizowanych displayów, itp.

Następnie odpowiednie algorytmy, w oparciu o potencjał klienta określany między innymi o dane z zewnętrznych systemów czy wyniki z poprzednich periodów, umożliwiają podział planowanych wartości na poszczególnych klientów danego przedstawiciela wraz z możliwością zejścia z targetem nawet do poziomu wizyty.

Targetowanie - Mobile Touch

 

 • Klienci
 • Aktywności
 • Dystrybucja
 • Dokumenty
 • Ankiety
 • Kontakty/umowy
 • Sprzedaż
 • Perfect Store 

Wskaźniki targetowania

Targetowanie - Mobile Touch

Silnik targetowania

Zastosowany w Mobile Touch silnik targetowania umożliwia wyznaczanie celów na poziomie poszczególnych przedstawicieli handlowych czy konkretnych klientów obsługiwanych przez handlowców (a nawet konkretnych wizyt u danego klienta!).

Dzięki temu pracownicy terenowi mają zawsze informację, przed rozpoczęciem dnia pracy oraz każdej zaplanowanej wizyty, jakie cele do zrealizowania stoją przed nimi danego dnia a tym samym pozwala im to zaplanować działania które powinni podjąć podczas spotkań z klientami, aby osiągnąć cel.

Otrzymują również bieżące informacje o poziomie realizacji zakładanych celów. Pomaga im to stale kontrolować postępy w realizowaniu przypisanego im targetu.

Targetowanie - Mobile Touch

Kompleksowa obsługa

Mobile Touch Targety umożliwia dostęp do informacji niezbędnych do prawidłowego wyznaczenia celów, takich jak np. dane historyczne, rzeczywiste dane odsprzedażowe z poziomu dystrybutorów czy faktyczny potencjał w kategorii produktowej.

System zapewnia również bieżącą informację o stopniu realizacji celów np. bezpośrednio po realizacji zadań wpływających na dany target podczas wizyty. Rozwiązanie pozwala także na współpracę z innymi modułami systemu Mobile Touch, wspierającymi działania sił sprzedaży.

Targetowanie - Mobile Touch

Wpływ na efektywność pracy przedstawiciela handlowego

Dzięki możliwości rozszerzonej wersji modułu Tragety w Mobile Touch handlowcy niemal z każdego miejsca systemu mają możliwość w bardzo jasny i przejrzysty sposób pozyskać informację, jaka powinna być wartość realizacji targetu dla każdej wizyty w danym dniu (lub/i zbiorczo target na cały dzień, czyli suma targetów przypadających na poszczególne wizyty).

Dzięki temu są oni od początku świadomi, z jakim rezultatem powinien zakończyć się ich dzień pracy, a nawet poszczególna wizyta. Stanowi to odpowiedni czynnik motywujący przedstawicieli do systematycznej pracy nad wyznaczonymi celami, tym bardziej że system Mobile Touch Targerty przelicza realizację targetu na urządzeniu od razu po zamknięciu zadania, które wpływa na target. Pracownicy terenowi nie tylko widzą na bieżąco swoje cząstkowe cele, ale monitorują oraz weryfikują ich realizację na bieżąco.

Korzyści:

Zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli terenowych.

Poprawa wyników całego zespołu sprzedażowego.
 

Możliwość wykorzystania potencjału przedstawicieli handlowych oraz potencjału klientów w sposób równomierny, w całym okresie targetowania.

Możliwość rozłożenia większego celu na mniejsze cele cząstkowe, co pomaga w realizacji finalnego celu, który łatwiej osiągnąć „mniejszymi krokami”.
 

Systematyczność w realizacji celów cząstkowych, która pomaga zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji finalnego celu.

Dostęp do bieżących informacji na temat celów i poziomu ich realizacji, co powoduje wzrost zaangażowania oraz motywacji przedstawicieli handlowych do dalszego działania.
 

System wsparcia sprzedaży dla mobilnych przedstawicieli terenowych.

Mobile Touch usprawnia działania z obszaru Sales Force Automation oraz Retail Execution, realizowane przez sieci przedstawicielskie. System wspiera również rozwój biznesu poprzez realizację nowatorskich koncepcji biznesowych z obszaru wsparcia sprzedaży.

Targetowanie - skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na wypełnienie formularza. Informacje o celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem przez nas, można znaleźć w klauzuli informacyjnej .

Back to top